Nieuws

05 augustus 2019

ClaudicatioNet op LinkedIn

Benieuwd naar updates over ClaudicatioNet en de verschillende actuele projecten? Op LinkedIn vind je updates over bijvoorbeeld het project 'KomPas voor Samen Beslissen', het Congres en Chronisch ZorgNet....

Lees meer

02 augustus 2019

Wekelijkse wandelactiviteit: KWIEK beweegroute in Nuenen

Dat wandelen belangrijk is bij etalagebenen weet u als patiënt inmiddels als geen ander. Niet alleen tijdens de gesuperviseerde looptherapie, maar ook daarbuiten kunt u gaan wandelen. Dit is ontzettend...

Lees meer

30 juli 2019

Leren van overlap tussen zorgpaden chronische ziekten

Op Qruxx, een kennisplatform over waardegedreven zorg, wordt een oproep gedaan om via parallellen tussen zorgtrajecten van elkaar te leren. Iedere chronische ziekte is anders, maar in de zorgpaden spelen...

Lees meer

23 juli 2019

Machtsbalans gezondheidsorganisatie en tabaksindustrie bepaalt rookbeleid

Wie heeft de meeste invloed op het rookbeleid: gezondheidsorganisaties of de tabaksindustrie? En hoe werkt dit in verschillende landen? Promovendus Thomas Kuijpers onderzocht de machtsbalans tussen maatschappelijke...

Lees meer

17 juli 2019

"Ruim 1 miljoen voor onderzoek tabaksontmoedigingsbeleid”

De Hartstichting, het Diabetes Fonds, Longfonds, KWF Kankerbestrijding, en de Trombosestichting kennen samen ruim 1 miljoen euro toe voor onderzoek naar effectief tabaksontmoedigingsbeleid. Op deze...

Lees meer

10 juli 2019

Geslaagde wandeling voor mensen met etalagebenen

Steeds vaker zijn er ClaudicatioNet therapeuten die een wandelevenement organiseren voor hun patiënten. ClaudicatioNet omarmt natuurlijk deze initiatieven enorm! We hebben sinds kort ook een kleine gadget...

Lees meer

04 juli 2019

Doet u mee aan Stoptober?!

Noteer het vast in uw agenda: in oktober is het weer Stoptober! Dit is een jaarlijks terugkerend, gezamenlijk moment in oktober om te stoppen met roken. Uit cijfers van 2016 blijkt dat 70% van de Stoptober-deelnemers...

Lees meer

01 juli 2019

Twee miljoen voor virtuele leefstijlcoach

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het National eHealth Living Lab (NeLL) hebben 2 miljoen euro toegekend gekregen voor het ‘Perfect Fit’ project. Daarmee wordt een virtuele leefstijlcoach...

Lees meer

27 juni 2019

Lessen voor de toekomst – 20 jaar innovatie in de zorg

Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars houdt binnenkort op te bestaan. Sinds 1999 heeft het Innovatiefonds vele projecten in de gezondheidszorg gefinancierd, waaronder de opstartfase van ClaudicatioNet. Als...

Lees meer

26 juni 2019

Is combinatietherapie een meerwaarde?

Op basis van wetenschappelijk bewijs is gesuperviseerde looptherapie de eerste keuze behandeling voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Ondanks deze internationaal erkende richtlijn, wordt er...

Lees meer